Η Chiquita παρουσίασε το πρόγραμμα βιωσιμότητας «30BY30» στις αρχές του χρόνου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030. Μετά από μια ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Science Based Target Initiative (SBTi), ενέκρινε το πρόγραμμα 30BY30 και τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για τη μείωση των εκπομπών αεριών.

«Η Chiquita καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων κατά 30% και το SBTi θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ανεξάρτητα την πορεία του εγχειρήματος, διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος και οι τομείς βελτίωσης αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με την δέουσα σημασία», αναφέρει η εταιρεία. «Ελπίζουμε ότι μέσα από την συνεργασία μας με το SBTi, μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον στην βιομηχανία των φρούτων», δήλωσε ο Raul Cutait, Sales Director Νότιας Ευρώπης.