Τη δέσμευσή της για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη συνεχίζει να κάνει πράξη η Chiquita, πληρώντας τις απαιτήσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που αφορούν στην αντιμετώπιση θεμάτων, όπως κλιματική αλλαγή, ισότητα των φύλων, βελτίωση της υγείας και εξάλειψη της φτώχειας, έως το 2030. Ενδεικτικά, στις δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της νόσου του Παναμά για τη διασφάλιση βιοπορισμού παγκοσμίως, η χρήση νέων γεωργικών τεχνολογιών για μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, η διανομή σχεδόν 25.000 πακέτων βοήθειας, τα τελευταία πέντε χρόνια, η δωρεά εκτάσεων γης, υλικών και εξοπλισμού σε σχολεία, η διασφάλιση ότι οι γυναίκες στο δυναμικό της αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, προστατεύονται από κακοποιητικές συμπεριφορές και έχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για να εξελιχθούν, καθώς και η χρήση στοχευμένης άρδευσης και τεχνολογιών «έξυπνης» αξιοποίησης του νερού στις εγκαταστάσεις συσκευασίας της εταιρείας.