Η Chep ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2040. Η υπόσχεση της εταιρείας για μελλοντική σταθεροποίηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5°C αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα ώθησης των πενταετών στόχων βιωσιμότητας που έθεσε και δημοσίευσε το 2020.

Δίνοντας την υπόσχεση να εναρμονιστεί με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η Chep είχε ήδη αναλάβει τη δέ-σμευση για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050.

Με τον νέο χάρτη πορείας για τις καθαρές μηδενικές εκπομπές, η εται-ρεία παροχής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας θέτει τη συγκεκριμένη προθεσμία κατά μια δεκαετία νωρίτερα. «Με την υιοθέτηση στόχων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και τον ορισμό της προθεσμίας για τις καθαρές μηδενικές εκπομπές δέκα χρόνια νωρίτερα, επιταχύνεται η αποστολή μας να δημιουργήσουμε μια ανανεώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα», αναφέρει ο Juan José Freijo, Επικεφαλής Αειφορίας της Brambles.