Δημιουργικός σχεδιασμός και επικοινωνία για τα ΙQ Debates

Tο δίλημμα “μένω ή φεύγω” των ικανών νέων Ελλήνων», με συντονιστή τον Τάσο Τέλλογλου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας η Chemistry σχεδίασε και υλοποίησε το έντυπο υλικό καθώς και μια σειρά από δημιουργικές εφαρμογές που αφορούσαν τόσο στην επικοινωνία όσο και τις BTL ενέργειες.