Ως αποκλειστικός συνεργάτης κρουαζιέρας του οργανισμού.

Η Celestyal Cruises προχώρησε σε συνεργασία με τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Hellenic Initiative (THI), που με τη στήριξη της ελληνικής διασποράς επενδύει στην Ελλάδα μέσα από φιλανθρωπικές ενέργειες και δράσεις για την ανάκαμψη της χώρας. Μέσω της συμμαχίας, η Celestyal Cruises αναλαμβάνει τον ρόλο «πρεσβευτή» του The Hellenic Initiative (ΤΗΙ Corporate Ambassador) και αποκλειστικού συνεργάτη κρουαζιέρας του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Celestyal Cruises θα διαθέσει το 5% του κόστους των δρομολογίων κρουαζιέρας που έχουν κλείσει τα μέλη του THI για το 2021-22, για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του οργανισμού. «H έναρξη αυτής της συνεργασίας με τον οργανισμό, The Hellenic Initiative, είναι καθοριστικής σημασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας», σημείωσε ο Leslie Peden, Γενικός Εμπορικός Δ/ντής, της Celestyal Cruises.