Πλατφόρμα παρακίνησης μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού

Πρόκειται για μια cloud-based λύση, με χαρακτηριστικά όπως την ακριβή εφαρμογή της θεωρίας του Micro-learning, την υποστήριξη της συνεργατικότητας, την εκπαίδευση προσαρμοσμένη στην ένταση, τον ρυθμό και την ταχύτητα που χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος, την πρόσβαση από οπουδήποτε και μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Ο Ηλίας Παρλαβάντζας, Διευθύνων Σύμβουλος της CCS Digital Education, σχολίασε: «Επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλον τον κόσμο ανησυχούν για τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Το Lykio σχεδιάστηκε εξ αρχής με γνώμονα τις σύνθετες ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων για διάχυση αλλά και διατήρηση της γνώσης μακροπρόθεσμα, σε ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ικανότητες και εμπειρίες».