Η Carglass συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΜΚΟ «Equal Society-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», με θέμα «Πρακτική άσκηση, εθελοντισμός και προσωρινή απασχόληση». Το σεμινάριο ήταν το τελευταίο από έναν κύκλο 10 συνολικά δωρεάν σεμιναρίων συμβουλευτικής-καριέρας «Πυξίδα» και η Carglass, ως υποστηρικτής του «Equal Society», συμμετείχε με εκπρόσωπο τη Φιλίτσα Τσιάμα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Η «Equal Society» ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα ισότητας, ίσης μεταχείρισης  και μη διάκρισης στους τομείς της κοινωνικής ζωής.