Έρευνα αγοράς βρεφικών προϊόντων

Πρόκειται για μια στοχευόμενη ποσοτική τηλεφωνική έρευνα σε ισόποσα δείγματα μητέρων με παιδί τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών, και αποτελεί τη μόνη έρευνα στην Ελλάδα που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην αγοραστική συμπεριφορά της νέας μητέρας, καθ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού της. Η Mother’s Voice θα πραγματοποιείται τέσσερις φορές στη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να αποτελέσει εργαλείο για τους marketers που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βρεφικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να αξιολογήσουν τις ενέργειες marketing στις οποίες έχουν επενδύσει, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους του επόμενου τριμήνου.