Ανανέωσε τη σύμβαση διανομής με την Intersys

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο γραφείο στην Αθήνα θα ισχυροποιήσει την θέση της Canon στην ελληνική αγορά και θα συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων. Η Intersys εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάθεσης στην Ελληνική αγορά. Για τα προϊόντα της Canon που ανήκουν στο Business Imaging Group, η Intersys συνεχίζει να έχει τον ρόλο του διανομέα για την Ελλάδα, διατηρώντας από το 1982 την ευθύνη για το marketing, τις υπηρεσίες και την υποστήριξη.