Μέσω της συνεργασίας της με τις Proximity London και FCB Inferno

Πρόκειται για τις Proximity London και FCB Inferno και αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών mobile & web projects για πολυεθνικά brands. Η Cambo Industries ως ένα ανεξάρτητο ελληνικό digital marketing agency, με έμφαση στις εξειδικευμένες και τεχνολογικά εξελιγμένες λύσεις, συγκεντρώνει στο portfolio της σημαντικές συνεργασίες διεθνούς εμβέλειας και σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης.