Η Bwin προχωρά σε νέα συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή για την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και νέων. Η εταιρεία βρέθηκε δίπλα σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών, οικογένειες και νέους με εγκεφαλική παράλυση, προσφέροντας τους τα απαραίτητα για τη σχολική χρονιά.

Μεταξύ άλλων, παρέδωσε αναλώσιμα υλικά στα παιδιά του Τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης, και υλικό για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρακολουθούν παιδιά και νέοι με εγκεφαλική παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.