Σε μια νέα πρωτοβουλία ΕΚΕ προχωρά η Bwin, στο πλαίσιο της φετινής Giving Tuesday. Συγκεκριμένα, καλεί τους ενεργούς πολίτες να συμβάλουν στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο 12 οργανισμών, με πανελλαδικό αντίκτυπο.

Πρόκειται για τους εξής: Ένωση «Μαζί για το Παιδί», «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή», ΕΛΕΠΑΠ, Γιατροί του Κόσμου, Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Γηροκομείο Αθηνών, «Μπορούμε», ΚΕΑΝ, Save Your Hood, Therapy Dogs, We 4 All και Women On Top.

Ας σημειωθεί ότι η παραπάνω πρωτοβουλία της Bwin, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, εντάσσεται στον Στόχο 17: Συνεργασία για τους Στόχους.