Από τον Βασίλη Μεντζελόπουλο
Ο Βασίλης Μεντζελόπουλος συστήνει στην ελληνική αγορά τον διεθνή οργανισμό Networking «Business Networking International», μέσα από ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών.

Κάθε εβδομάδα σε 60 χώρες του κόσμου, 300.000 μέλη παραβρίσκονται σε περίπου 8.000 συναντήσεις της ΒΝΙ που πραγματοποιούνται σύντομα και στοχευμένα. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή ποιοτικών συστάσεων μεταξύ επαγγελματιών με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της δουλειάς τους. Χαρακτηριστικά της BNI είναι αφενός ότι επιτρέπει μόνο σε ένα άτομο ανά επάγγελμα και επαγγελματική κατηγορία να ενταχθεί σε κάθε ομάδα με στόχο την παντελή αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και, αφετέρου, ότι παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για άλλες αγορές να επικοινωνήσουν άμεσα και αποτελεσματικά με διαπιστευμένους επαγγελματίες σε κάθε σημείο του κόσμου, παρακολουθώντας οποιαδήποτε συνάντηση θέλουν οπουδήποτε στον πλανήτη λειτουργεί η ΒΝΙ.