Και κατηγορία «Χριστούγεννα»

Παράλληλα, εγκαινιάζει τη Χριστουγεννιάτικη κατηγορία, με τη δέσμευση ότι όσα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας παραγγελθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα παραδοθούν πριν τις 25 Δεκεμβρίου.