Για την αποστολή Email Newsletter στους χρήστες της

Συγκεκριμένα, η BrandsGalaxy επέλεξε να αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Moosend για την αποστολή Email Newsletter προς τους χρήστες του site της, προκειμένου να τους ενημερώνει τακτικά για τις εκάστοτε προσφορές. O Λάμπρος Πανούσης, Marketing & Operations Manager της εταιρείας, αναφέρει σε δήλωσή του: «Η BrandsGalaxy, ως site ηλεκτρονικού εμπορίου, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της στην αποστολή των Email Newsletters, που πρέπει να γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Με το Moosend, η αποστολή των Email Newsletters μας γίνεται με ταχύτητα και συνέπεια».