Έπειτα από έναν χρόνο λειτουργίας, το Wisdrop φιλοξενεί ήδη περισσότερες από 50 ποσοτικές έρευνες ευρείας θεματολογίας και ενδιαφέροντος, προσφέροντας μια ολιστική εικόνα του Έλληνα καταναλωτή. Προχωρώντας στο επόμενο βήμα, η Braincandy εμπλουτίζει το περιεχόμενο του Wisdrop με ποιοτική έρευνα, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε Online Focus Groups, δίνοντας μια ακόμα πιο ανθρώπινη διάσταση στη γνώση της αγοράς. Συγκεκριμένα, λανσάρει τα Wisdrop Stories, μια σειρά online ομαδικών συζητήσεων με καταναλωτές, πάνω σε ένα θέμα που απασχολεί τις εταιρείες συνδρομητές του Wisdrop, κάθε μήνα. Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στα βασικά συμπεράσματα και θα μπορούν να παρακολουθήσουν το video κάθε συζήτησης.