Αντικαθιστώντας την παραδοσιακή μεθοδολογία των focus groups
Έπειτα από 4 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, η Braincandy αναβαθμίζει την ποιοτική έρευνα με μια νέα μεθοδολογία, τα Consumer Workshops.

Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην ενεργή εμπλοκή των πελατών, έπειτα από σχετική εκπαίδευση: αντί να παρακολουθούν παθητικά τη διαδικασία πίσω από ένα τζάμι, συμμετέχουν στο ίδιο τραπέζι με τους καταναλωτές. Επιπλέον, εξοικονομούν χρόνο, αφού η διεξαγωγή 5 ομάδων ολοκληρώνεται σε μία μόνο ημέρα. Η Γεωργία Κόρμπου, Business Develoment Director, δήλωσε σχετικά: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσφορά των Focus Groups στην έρευνα, έπειτα όμως από σχεδόν 80 χρόνια ιστορίας, ήρθε ο καιρός και η ποιοτική έρευνα να εξελιχθεί. Τουλάχιστον όσον αφορά στους δικούς μας συνεργάτες, απολαμβάνουν πολύ περισσότερο την ενεργή εμπλοκή τους, ενώ η συνεισφορά τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά ανεκτίμητη».