Η Boussias παρουσιάζει το νέο τριμηνιαίο περιοδικό «Women Leaders», ως «τόπο συνάντησης» των εταιρειών και των φορέων που υποστηρίζουν και προωθούν το women leadership, το women empowerment και το Inclusion.

Το Women Leaders αποτελεί τη μόνη πηγή πληροφόρησης που συγκεντρώνει πρακτικές και δράσεις εταιρειών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθησή τους σε υψηλόβαθμες και διοικητικές θέσεις, αναδεικνύοντας τις εταιρείες που προωθούν την κουλτούρα ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις πρακτικές και δράσεις των εταιρειών που έχουν ως στόχο το γενικότερο empowerment των γυναικών στην κοινωνία.

Επίσης, στόχος του Women Leaders είναι να αναδείξει τις ηγέτιδες, τις ομάδες γυναικών και τις πρωτοπόρες σε αυτόν τον τομέα εταιρείες, μέσα από συνεντεύξεις, αφιερώματα, αρθρογραφία και μόνιμες στήλες. Τέλος, φιλοδοξεί να προσφέρει έμπνευση στους αναγνώστες του, μέσα από «inspirational» παρουσιάσεις και συνεντεύξεις επιτυχημένων γυναικών από το ευρύτερο κοινωνικό πλέγμα. Το Women Leaders θα κυκλοφορήσει με πρώτο τεύχος για το διάστημα Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2021.