Η Boston Consulting Group (BCG) δημοσίευσε την έκθεση Progress in a Year of Adversity: 2020 Annual Sustainability Report. Η έκθεση παρουσιάζει το φάσμα των δραστηριοτήτων της BCG σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, τη συμμέτοχή της σε έργα σχετικά με την κλιματική αλλαγή αλλά και σχετικά με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η φετινή έκδοση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα, καθώς αναδεικνύει την συνεισφορά της BCG στην κατάρτιση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης («ΣΔΑΜ») στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής.