Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) προσθέτει στο ενεργητικό της μία ακόμη αναγνώριση από τον οργανισμό Great Place to Work, καθώς, πλέον, κατατάσσεται μεταξύ των 150 επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του θεσμού Best Workplaces in Europe 2023, η BMS κατέλαβε την 21η θέση στην κατηγορία των πολυεθνικών οργανισμών με 50 έως 250 εργαζόμενους. Αυτή η πιστοποίηση οφείλεται στα αποτελέσματα που σημείωσαν στην έρευνα Trust Index οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία.

Η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η αναγνώριση αυτή ενδυναμώνει περαιτέρω τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα δίκαιο, ασφαλές και αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να αναδείξουν ελεύθερα τις δυνατότητες και το ταλέντο τους».