Η real estate εταιρεία Blueground εισάγει το μοντέλο εργασίας Blueground Nomads, προκειμένου να προσφέρει, όπως αναφέρει, στον εργαζόμενο μεγαλύτερη ευελιξία. Το Blueground Nomads περιλαμβάνει τρία διαφορετικά μοντέλα ευέλικτης εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό το κοινό να μπορεί να επιλέγει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας τόσο για τις ανάγκες του ρόλου του, όσο και για τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, τα τρία μοντέλα ευέλικτης εργασίας του Blueground Nomads είναι τα εξής: «Work From Anywhere», με το οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι το πρόγραμμά τους, καθώς και τα «Short – or Long – Term Assignment» και «International Transfer».