Ως γνωστόν στη διαδικασία επιλογής συμμετείχαν οι εταιρείες Olympic DDB, Leo Burnett Athens, Leon & Partners και Lowe Athens και στην τελική φάση είχαν περάσει οι Leo Burnett Athens και Lowe Athens. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η τελική επιλογή βασίστηκε σε μία σειρά από κριτήρια, με βασικότερο, την πληρέστερη κάλυψη της στρατηγικής και των στόχων της μάρκας. Οι μάρκες Carlsberg & Kaiser, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, θα παραμείνουν στη McCann Erickson.