Περιβαλλοντική πλατφόρμα

H πρωτοβουλία Water Lovers της Biotherm, υποστηρίζει προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των ζωτικών υδάτινων πόρων της γης. Τουλάχιστον 250.000 ευρώ από πωλήσεις προϊόντων Biotherm, χρηματοδότησαν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας Mission Blue, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μεγάλο θαλάσσιο καταφύγιο για τη Θάλασσα Ρος της Ανταρκτικής, ένα από τα καθαρότερα θαλάσσια περιβάλλοντα που έχουν απομείνει στη γη.

Με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύεται φέτος από τη Biotherm ένα υδάτινο αποτύπωμα, ένας υδρο-κατάλογος κατανάλωσης, όπου υπολογίζεται πόσο νερό χρησιμοποιείται από την παραγωγή μέχρι το τέλος ενός προϊόντος περιποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Biotherm θέτει αυστηρότερους στόχους και δεσμεύσεις που αφορούν τη χρήση νερού, που μελλοντικά θα περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα των προϊόντων της.