Στη BGM/OMD ανατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα τηλεοπτική καμπάνια ενημέρωσης για τον Covid-19. Στο media spec είχαν κληθεί να συμμετάσχουν τρία agencies, με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης για το agency που θα αναλάβει το έργο να ανέρχεται σε αξία τα 148.800 ευρώ. Ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη σύνταξη και υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής, το ή τα «κοινά – στόχο» της εκστρατείας και τη συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των δύο εκατ. ευρώ στα έξι εθνικά κανάλια με κριτήριο την τηλεθέαση.