Η Bewise ολοκλήρωσε και παρέδωσε έργο CRM στην εταιρεία Westnet, με στόχο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας εν μέσω τηλεργασίας.

Η Bewise ολοκλήρωσε και παρέδωσε έργο CRM στην εταιρεία Westnet, με στόχο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Η εταιρία ήδη βρισκόταν σε φάση υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις επιτάχυναν τις διαδικασίες παράδοσης του έργου.

Συγκεκριμένα, η λύση CRM βασίστηκε στο Microsoft Dynamics 365 και περιλαμβάνει τρεις άξονες: Ticketing Management, Advanced Segmentation και ενοποίηση με το Unified Communication τηλεφωνικό κέντρο. Η πλατφόρμα που διαθέτει πλέον η Westnet συλλέγει, αναλύει και κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες, με τρόπο που τα στελέχη της κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και μπορούν να ενεργούν προληπτικά, επιτυγχάνοντας βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενώ εργάζονται από το σπίτι τους. Η Bewise ήταν υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.