Αναγνωρίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα και τις αυξημένες ανάγκες τους για στήριξη σε μια δύσκολη περίοδο, η εταιρεία Beverage World του ομίλου Φώτος Φωτιάδης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Δήμο Αθηναίων προσέφερε περισσότερες από 15.000 φιάλες νερού σε φιλανθρωπικές μονάδες και κοινωφελείς οργανισμούς, εντός της Αττικής.

«Με την πρωτοβουλία αυτή, η Beverage World με συνέπεια συνεχίζει να ενισχύει την τοπική κοινωνία και τις πλέον ευάλωτες ομάδες που έχουν πληγεί από την κρίση, αναδεικνύοντας έμπρακτα ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας της, ειδικά σε περιόδους όπου η προσφορά και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο αποτελούν το εφαλτήριο για την επόμενη μέρα», επισημαίνει η εταιρεία.