Ανανεωμένα καταστήματα σε Λάρισα, Πάτρα και νέες καινοτόμες υπηρεσίες

Παράλληλα με τα επίσης αναβαθμισμένα υποκαταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Ηράκλειο, η Bergmann Kord έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου της κλινικής, το οποίο έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση των βέλτιστων δυνατών προϋποθέσεων, ώστε να μπορεί η Bergmann Kord να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της τριχόπτωσης και αποκατάστασης μαλλιών, με έμφαση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και ανανεωμένων μεθόδων. Στα κορυφαία παραδείγματα νέων καινοτόμων τεχνικών εντάσσεται και η τεχνική αποκατάστασης των μαλλιών σε ογκολογικούς ασθενείς, η οποία έχει την επωνυμία HOS2 και έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία.