Μέσω του Grants4Apps Accelerator 2015

Η Bayer επενδύει περί τις 50 χιλιάδες ευρώ σε κάθε επιλεγμένη επιχείρηση με προοπτική για ποσοστό <10% μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση εξόδου. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν χώρο γραφείων για 100 ημέρες στα Κεντρικά του Τμήματος Φαρμάκων της Bayer στο Βερολίνο, καθώς και καθοδήγηση και coaching. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου. Τον Ιούνιο, μια ειδική επιτροπή θα επιλέξει τους πέντε νικητές που θα φιλοξενηθούν για 3,5 μήνες, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο, στο Accelerator στα Κεντρικά Γραφεία της Bayer στο Βερολίνο. Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2014 υπήρξε και μια σημαντική ελληνική διάκριση. Πρόκειται για την πλατφόρμα αναζήτησης reportbrain, η οποία «διαβάζει» τις διαθέσιμες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και «καταλαβαίνει» τις μεταξύ τους σχέσεις με τον ίδιο  τρόπο που το κάνει η ανθρώπινη λογική.