Το πρόγραμμα Testing4Ag, μέρος της πρωτοβουλίας ανοικτής καινοτομίας Open4Ag της Bayer, καλεί τους επιστήμονες και ερευνητές να υποβάλλουν στην εταιρεία καινοτόμες ιδέες σχετικά με τη φυτοπροστασία για περαιτέρω διερεύνηση.

Τονίζεται ότι ερευνητές και τα ιδρύματα διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Το νέο πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τους πόρους και την τεχνογνωσία της Bayer και σε συνεργασία με ερευνητές από όλο τον κόσμο στοχεύει στην ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών συμβατικής φυτοπροστασίας. Το Testing4Ag υλοποιείται σε συνεργασία με τη Halo.