Η Bayer Ελλάς, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των γυναικών στους τομείς STEM, μέσα από το Greek Women in STEM και το Συμπόσιο SheSTEMs το οποίο διοργανώνεται στις 17-18 Δεκεμβρίου, υποστηρίζει τη γυναίκα στην καινοτομία, χρηματοδοτώντας δύο υποτροφίες, ύψους 3.500 ευρώ η καθεμία, σε νέες επιστήμονες.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε ερευνήτριες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στην ογκολογία ή τη γεωργία και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες: α) έρευνα πάνω στον καρκίνο και συναφείς ειδικότητες και β) γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, οινοποιία και συναφείς ειδικότητες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 30 Νοεμβρίου.