Πρόσβαση σε βιταμίνες σε 50 εκατ. ανθρώπους ετησίως

Ως μέρος του οράματός της «Υγεία & Τροφή για όλους», η Bayer εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Nutrient Gap», που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του υποσιτισμού, εξασφαλίζοντας σε υποβαθμισμένες κοινότητες πρόσβαση σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Στόχος της είναι, έως το 2030, να προσεγγίσει 50 εκατ. άτομα ετησίως σε υποβαθμισμένες κοινότητες σε συνεργασία με σημαντικές για τον χώρο ΜΚΟ, με έμφαση στην παρέμβαση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη. Η πρωτοβουλία Nutrient Gap είναι το πρώτο πρόγραμμα του Τομέα consumer Health της Bayer που αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε 100 εκατ. άτομα έως το 2030.