Στο πλαίσιο της αποστολής του ομίλου Barilla «Καλό για σένα, καλό για τον πλανήτη», η συνεισφορά του στην παγκόσμια πορεία αειφορίας ενισχύεται, με την υπογραφή από την Barilla Hellas της εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στη χώρα μας. «Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί καίρια πρόκληση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ενώ η μείωση αυτής μπορεί να αποφέρει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Η Barilla Hellas αφουγκράζεται τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και με την ένταξή της στη “Συμμαχία»” συμβάλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να στηρίξει και να αναπτύξει τους στόχους της “Συμμαχίας” μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και να συμβάλλει με τις γνώσεις της στην έρευνα στα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ποσοτικοποίηση σπατάλης τροφίμων», αναφέρει η εταιρεία.