Τη συμμετοχή της στο UN Global Compact υπέγραψε η Μπάρμπα Στάθης και, παράλληλα, δεσμεύτηκε για την τήρηση των 10 αρχών του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ, της διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η εταιρεία υποστηρίζει τη δράση του UN Global Compact, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνίας, τη μέριμνα για το περιβάλλον, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εργασία και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«H πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας για σύνδεση της ESG στρατηγικής της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), καθιστώντας το οικουμενικό σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του, αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της επιχειρησιακής της λειτουργίας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.