Θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου στην ενότητα Brand Next

Στη σημασία της αυτοδέσμευσης, ως safeguard της κοινωνίας και των brands, και στους κανόνες που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν στο σημερινό περιβάλλον, όπου η διάκριση ανάμεσα στο τι είναι περιεχόμενο και τι marketing communication γίνεται όλο και πιο δύσκολη, εστιάζει ο 12ος Virtual Dialogue του του θεσμού Industry Next του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Επίσης, θα συζητηθούν τα οφέλη για τα brands, η ύπαρξη industries που «τρέχουν» περισσότερο και ο τρόπος με τον οποίο η αυτοδέσμευση μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση θεμάτων, όπως diversity, inclusion και στερεότυπα μέσα από την επικοινωνία; Οι Χάρης Κονίνης, VP Marketing Europe, Deutsche Telekom AG, και η Ελένη Δοντά, Γενική Διευθύντρια, ΣΕΕ, θα συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με τη Χριστίνα Χοχλακίδου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, FCB Γνώμη. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω live streaming στο www.instofcom.gr.