Μέσω του Ταμείου Ερευνών
Ο Όμιλος ΑΧΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προστασία της υγείας, υποστηρίζει ενεργά την έρευνα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του καρκίνου. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ υποστηρίζει 23 ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναπτύσσουν διαγνωστικές εξετάσεις και καινοτόμες θεραπείες για διαφορετικούς τύπους της ασθένειας.

Σε συνεργασία με πολλά ιδρύματα, η ΑΧΑ στηρίζει πολλά υποσχόμενους και παγκόσμιας κλάσης ερευνητές που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα αιχμής, τη βασική έρευνα και την εκλαΐκευση των εργασιών τους. Στον ευρύτερο τομέα για την πρόληψη της υγείας, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ υποστηρίζει 168 προγράμματα επενδύοντας 36 εκατομμύρια ευρώ. Από την ίδρυσή του το 2007 έχει επενδύσει 114 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 410 πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων.