Με παρουσία στον δείκτη Euronext Vigeo-«World 120»

Επιπλέον, η ΑΧΑ συμμετέχει στους δείκτες Euronext Vigeo «France 20», «Eurozone 120» και «Europe 120». Μέσα από αυτές τις επιτυχείς αξιολογήσεις, ο Όμιλος ΑΧΑ έχει πλέον τοποθετηθεί στην κορυφή μεταξύ του ασφαλιστικού κλάδου στους τομείς Περιβάλλον, Κοινωνία, Διοίκηση, μεταξύ 37 εταιρειών. Η Alice Steenland, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, ανέφερε: «Από την έναρξη της νέας μας στρατηγικής το 2010, η ΑΧΑ συνεχώς βελτιώνει την επίδοσή της στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Η πρόοδός μας μετράται τόσο εσωτερικά με τη χρήση Βαρομέτρου Εταιρικής Υπευθυνότητας, όσο και εξωτερικά, μέσα από τη συμμετοχή μας σε σημαντικούς δείκτες SRI. Είμαστε περήφανοι που ο Vigeo μας έχει αναγνωρίσει ως ηγέτη στον ασφαλιστικό κλάδο».