Υιοθέτηση νέας διαδικασίας ανακύκλωσης

Συγκεκριμένα, υπέγραψε νέα συνεργασία για το σύστημα ανακύκλωσης με την εταιρεία WATT A.E., Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης μη τοξικών στερεών αποβλήτων. Η εταιρεία WATT ΑΕ, η οποία διαθέτει δύο ιδιόκτητα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς, έχει αναλάβει τη συλλογή των αποβλήτων και την υπεύθυνη διαχείρισή τους.

Στα κεντρικά γραφεία της ΑΧΑ Ασφαλιστικής έχουν τοποθετηθεί σε κάθε όροφο και σε προσβάσιμα σημεία ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και γυαλιού. Επίσης, έγινε επικοινωνία σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας για τη σημαντική συμβολή τους. Για την εύρυθμη και βέλτιστη ανακύκλωση, εστάλη ειδικό εγχειρίδιο με κανόνες απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών.