Στο πρόγραμμα «Paralies» συμμετέχει η Avin, στο πλαίσιο του οποίου «υιοθετεί» την παραλία του Σχινιά με στόχο τον καθαρισμό της από απορρίμματα, τα οποία θα συλλέγονται και θα επαναχρησιμοποιούνται ως νέα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τον βαθύ καθαρισμό 800 μέτρων παραλίας 2 φορές τον χρόνο και τον καθημερινό καθαρισμό της και θα εξοπλίσει την παραλία με κάδους για τη συγκέντρωση, διαλογή και κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων. Ακολούθως, τα απορρίμματα θα μετατρέπονται σε νέα προϊόντα, όπως ρούχα και αξεσουάρ, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνη, για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα μείωσης της χρήσης πλαστικών, εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη διοργάνωση εκδήλωσης στην παραλία του Σχινιά, όπου συμμετείχαν εθελοντές από τον όμιλο Motor Oil και ενημερώθηκαν για τη δράση.