Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημοσίευσε τον Εταιρικό Κοινωνικό της Απολογισμό, στον οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2023, τα επιτεύγματά της και οι στόχοι της ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους της. Η Έκθεση 2023 είναι δομημένη στα πρότυπα του ESG (Environment – Social – Governance) και έχει συνταχθεί σύμφωνα και με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ, στους οποίους βασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών.

Ενδεικτικά, όσον αφορά στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το περιβάλλον, συνεχίστηκαν και το 2023 οι ενέργειες για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και της χρήσης πλαστικού, με στόχο τη μείωσή τους κατά 50% μέχρι το 2025.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία μαζί με τους πελάτες της προχώρησε στην ανακύκλωση άνω των 3 εκατ. συσκευασιών μέσω των Κέντρων Ανακύκλωσης ΑΒ και στην εκπαίδευση 7.350 επισκεπτών στο Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΑΒ προσέφερε συνολικά 570.000 ευρώ σε δράσεις, ενώ παρείχε περισσότερα από 13,8 εκατ. γεύματα σε τοπικούς φορείς, μέσα από το πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων «Τρόφιμα Αγάπης».