Συμμετέχουν Mindshare, Carat και Zenith

Σύμφωνα με την ανακοίνωση -στην οποία τονίζεται η 10ετής άρτια και εποικοδομητική συνεργασία με τη Mindshare- το spec πραγματοποιείται στο πλαίσιο πολιτικής του Ομίλου για την αξιολόγηση συνεργασιών, με στόχο τη διαρκή αναζήτηση αποτελεσματικών και αποδοτικών τρόπων διαχείρισης των επενδύσεών του. Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι οι Mindshare, Carat και Zenith, οι οποίες θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα αναλάβει τον λογαριασμό από 1/1/2016 μέχρι το τέλος του 2018.