Με μηδενική είσπραξη του μισθώματος Απριλίου.

Σε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των καταστημάτων της (shops in a shop) και επλήγησαν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη μηδενική είσπραξη του μισθώματος Απριλίου 2020, προκειμένου να διευκολύνει τη ρευστότητα και την ομαλότερη ένταξη των συνεργατών της στην αγορά, σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.