Έκθεση με τις πρωτοβουλίες της για την κοινωνία και το περιβάλλον

Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει την έκθεση «Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019». Η φροντίδα για τις τοπικές κοινωνίες, η έγνοια για το περιβάλλον, η στήριξη των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα, η έμφαση στην ποιότητα, στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της εταιρείας, αλλά και στοιχεία του «χαρακτήρα» της ΑΒ Βασιλόπουλος, αναδεικνύονται στην έκθεση, καθώς και στο σχετικό βίντεο. Ενδεικτικά, η εταιρεία μέσα στο 2019, δημιούργησε 379 νέες θέσεις εργασίας, επένδυσε 15,4 εκατ. ευρώ σε παροχές στο προσωπικό, προσέφερε πάνω από 3,1 εκατ. ευρώ σε δωρεές τροφίμων μέσα από τα προγράμματά της, ενώ ανακύκλωσε πάνω από 3,5 εκατ. συσκευασίες.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, «σε όλη μας τη διαδρομή και σε καθετί που κάνουμε, θέλουμε να αφήνουμε το θετικό μας αποτύπωμα. Για όλους εμάς, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές».