Επιτρέπει στους εργαζομένους να εργάζονται και να αλληλεπιδρούν

Έναν νέο εικονικό τρισδιάστατο χώρο ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας με όνομα «Audi Spaces» παρουσιάζει για τους εργαζομένους της η Audi, με στόχο τη ρεαλιστική κοινωνική επαφή, εργασία και μάθηση. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, με τους εργαζομένους να επωφελούνται από την εξελισσόμενη ψηφιοποίηση της μάρκας, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές τους και την απόδοση της εργασίας τους. Το Audi Spaces επιτρέπει συναντήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από το Audi Akademie που ανέπτυξε και το λογισμικό. Χρησιμοποιείται δε παγκοσμίως από τουλάχιστον 4.000 εργαζομένους της εταιρείας σε περίπου 200 διαφορετικές εκδηλώσεις κάθε μήνα.