Προϋπολογισμού 400.000 ευρώ
Το ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ ενέκρινε πριν λίγες ημέρες το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας 400.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της πράξης «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β’».

Το εν λόγω ποσό θα μοιραστεί ως εξής: 150.000 ευρώ σε τηλεοπτικούς σταθμούς, με το 30% του ποσού να διατίθεται σε περιφερειακούς σταθμούς (45.000 ευρώ), 30.000 ευρώ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, με το 30% του ποσού να διατίθεται σε περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (9.000 ευρώ), 110.000 ευρώ στον έντυπο Τύπο, με το 30% του ποσού να διατίθεται στον περιφερειακό Τύπο (33.000 ευρώ), ενώ 110.000 ευρώ θα διατεθούν για λοιπές δαπάνες (προβολή μέσω των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, κατασκευή νέας ιστοσελίδας και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού).