Ο Όμιλος Attica Group υποστηρίζει τις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του Προγράμματος Life για τα θαλασσοπούλια που υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Όλα τα πλοία των εταιρειών Blue Star Ferries και Superfast Ferries έχουν διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για τα θαλασσοπούλια, τις δράσεις του Προγράμματος Life και τη σημαντικότητα του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, δίνοντας παράλληλα στους επιβάτες τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι ίδιοι και να καταγράψουν τα διάφορα είδη.