Ηλεκτρονικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων

Είναι σχεδιασμένο για να τους βοηθάει να εντοπίζουν εύκολα τους κινδύνους, να παρακολουθούν την απόδοση του πελατολογίου τους, καθώς και να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες. Μέσω ενός dashboard προσφέρει συγκεντρωτική εικόνα του πελατολογίου, έχει drill-down options με λεπτομερή στοιχεία, πολλές δυνατότητες φιλτραρίσματος και παρουσίασης των επιλεγμένων στοιχείων. Δυνητικά, το νέο εργαλείο είναι προσβάσιμο σε όλους τους πελάτες της Atradius μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση του Atradius Insights οποιαδήποτε ώρα, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται.