Συμμετέχουν 4 εταιρείες

Σε spec προχώρησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τις υπηρεσίες Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Στη διαδικασία συμμετέχουν η κοινοπραξία Ogilvy-Touchpoint Strategies, η Communication Effect, η MSComm και η Weber Shandwick, οι οποίες έχουν ήδη λάβει brief που περιλαμβάνει θέματα εταιρικής επικοινωνίας, CSR, Brand PR και εσωτερικής επικοινωνίας. Η απόφαση της τελικής επιλογής του συνεργάτη αναμένεται τέλος Ιουλίου.