Το νέο πρόγραμμά της με όνομα «Νερό για το Αύριο» παρουσίασε διαδικτυακά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε περισσότερούς από 50 εκπρόσωπους φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου επικεντρώνεται η πρώτη δράση του, και εκπροσώπους τοπικών και εθνικών ΜΜΕ. Το πρόγραμμα προωθεί την ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων και εστιάζει στη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού για τις ανάγκες άρδευσης του θεσσαλικού κάμπου, εμπλέκοντας παραγωγικούς, ερευνητικούς και θεσμικούς φορείς στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας «Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο». Ξεκινά δε από τη Θεσσαλία, αφενός, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο υδατικό διαμέρισμα είναι το πλέον ελλειμματικό στη χώρα, και, αφετέρου, λόγω της έντονης παρουσίας της εταιρείας στην Περιφέρεια.