Χάρη στην πλατφόρμα «Συν Αθηνά», της Communication Effect

Το «Συν Αθηνά» είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της δράσης των ομάδων πολιτών και την υλοποίηση κοινών projects για την αναβάθμιση του ιστού της πόλης. Ξεκίνησε με μια ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία ανέπτυξε η Communication Effect και καταγράφει τις δράσεις των ομάδων πολιτών και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών. Οι συγκεκριμένες πόλεις επιλέχτηκαν από 155 υποψηφιότητες, με βασικό κριτήριο τις λύσεις που έχουν αναπτύξει για τη βελτίωση της ζωής στον αστικό χώρο, και με στόχο οι δράσεις τους να αναδειχθούν ως καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν και από άλλες πόλεις.