Παρουσιάζοντας τις cloud καινοτομίες της εταιρείας
H Huawei παρουσιάζει τις τελευταίες της καινοτομίες στο cloud και Real Time – On Demand – All Online (ROADS) μέσω του Road Show Trailer, το οποίο θα περιοδεύσει σε 22 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Σκανδιναβικών χωρών, με την Αθήνα ως πρώτη του Στάση στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου 24 με 26 Απριλίου.

H Huawei επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις στους πελάτες της με σκοπό την επίτευξη της Ψηφιακής Μετάβασης με γνώμονα το ROADS μέσω του Cloud και σε συνεργασία με όλους τους κλάδους επιχειρήσεων να δημιουργήσει μια ανοιχτή, συνεργατική και επικερδή (win-win) βιομηχανική οικολογία μέσω ενός διασυνδεδεμένου κόσμου.

Οι λύσεις της αναλύονται σε 4 θεματικές ζώνες: Υποδομή All – Cloud Network Towards 5G, Cloud – Enabled Digital operations, Cloud – Powered Digital Services και μεγιστοποίηση της αξίας δικτύου με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων και τη μέγιστη οικονομική αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου.